Welkom bij Pulanka Outdoordesign

Visie

Pulanka Outdoordesign is een organisatie die zich richt op persoonlijke ontwikkeling waarbij gebruik gemaakt wordt van coaching technieken en onderwijskundige modellen. Om de trainees/coachees/deelnemers zoveel mogelijk hun intrinsieke waarden te laten verkennen, maakt Pulanka Outdoordesign hierbij (daar waar mogelijk) gebruik van buitensport- en survivaltechnieken.

 

Deze website van Pulanka Outdoordesign is op dit moment nog in oprichting.
Voor de voortgang van onze coaching-reis naar Zweden, zie de pagina ‘Zweden september 2020’.
Indien u informatie wilt kunt u via de mail contact met me opnemen.

Groet Ronald Lankhof

Als je een methode hanteert die niet succesvol is, die faalt,
en je volhard in deze methode, zal je beter worden in falen.
Wees kritisch naar je handelen en creatief naar je oplossingen.
Net zo lang totdat je een methode hebt die succesvol is.

Have fun 😉
RL